Sözlükte "koşuk" ne demek?

1. hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan uyaklı söz dizisi, nazım, manzumekoşuk

Koşuk kelimesinin ingilizcesi

n. verse, romance, ballad

İlgili olabilecek başlıklar

Koşukça nedir?