Sözlükte "koşuk" ne demek?

1. hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan uyaklı söz dizisi, nazım, manzumekoşuk

Koşuk kelimesinin ingilizcesi

n. verse, romance, ballad